Kujeldreiers optocht

Doe mee, en maak er een mooie, lange en kleurrijke stoet van !!!!!!

Regels voor deelname aan de optocht:

1. De helft van het aantal deelnemers van een optochtnummer moet van Kelpen-Oler zijn, wil men meedoen voor prijzen.

2. Indien er bij een optochtnummer gebruik wordt gemaakt van een wagen/voertuig wat groter of gelijk aan 3 * 2 m is, dan valt deze automatisch onder de categorie ‘Wagens’ (dit is inclusief het trekkende voertuig).

3. In verband met de verkeersveiligheid en overlast worden de deelnemers vriendelijk doch dringend verzocht om op gepaste wijze om te gaan met ‘strooisel’. Hierop wordt toegezien door de commissie Optocht.

4. Bestuurders van voertuigen, welke deelnemen aan de optocht (dus op de openbare weg) mogen geen alcoholische dranken nuttigen (Verkeerswet).

5. Misdragingen door deelnemers worden niet getolereerd. Indien deze toch plaatsvinden, dan zal/zullen de deelnemer(s) worden gediskwalificeerd en geschrapt worden van de deelnemerslijst.

6. Elke carnavalswagen dient te zijn voorzien van een (jaarlijks) goedgekeurde brandblusser (minimaal 6 kg)

7. Er geldt een verbod voor open vuur ( barbeque, stooktonnen etc. ) tijdens de carnavalsoptocht.

8. Aggregaten dienen voor aanvang van de optocht te zijn afgevuld. Er mogen dus geen brandstof-cans op de carnavalswagens aanwezig zijn.

Opgavenstrookje inleveren in gesloten envelop (ps. onder vermelding: Optocht), voor de laatste zaterdag voor de optocht 12.00 uur bij:

Raymond Lormans, Kerkstraat 13, Kelpen-Oler
Commissie Optocht 

CV De Kujeldreiers